Aplicacions diverses del minicarril a finals de línia i estacions de classificació de comandes, prestatgeries dinàmiques de càrregues lleugeres Carton Flow.

Mitjançant la col·locació del minicarril millorem la logística interna en punts crítics de línies de producció com també en la preparació de comandes i aprovisionament de matèria primera.