Regały przepływowe Carton Flow lub Picking dynamiczny. Regały dynamiczne do lekkich ładunków

Stanowiska przygotowania zamówień powstałe dzięki instalacji kanałów umożliwiających przesuwanie opakowań lub dzięki stworzeniu przestrzeni, rodzaju „plaży”, gdzie listwy rolkowe znajdują się w minimalnej odległości jedne od drugich tak, aby opakowania o różnych gabarytach mogły się przemieszczać na zasadzie grawitacji. Regały dynamiczne do ładunków lekkich, czyli regały Carton Flow umieszczone są w strefie wydań i w miejscach kompletacji, a także na stanowiskach dostaw just in time.