Clips de Fixació UF1 i UF2 Clip Universal

• Es pot instal·lar a la immensa majoria de bastidors de prestatgeria.

• Es pot variar la posició horitzontal del minicarril sense haver de desmuntar res.

• Gràcies al tipus de subjecció (velcro o brida), es poden distingir vies per colors.

• No ocupa espai lateral un cop instal·lat als minicarrils. Això permet un millor contacte de rodament amb el producte o paquet.

• S’estalvia tota l’estructura de marc de dinàmica, millorant els costos d’instal·lació i muntatge.

• Permet variar lleugerament la inclinació del prestatge ja que, només pujant o abaixant els bastidors posterior o frontal (respectivament), aconseguim la fita.

• Pot arribar a suportar fins a 350 kg per clip. Això representa fins a 700 kg en una via amb dues barres de minicarril.

• Muntatge ràpid.

Guías para la confección de los diferentes canales en función de las necesidades marcadas por el tipo de caja rotación del material tamaño. La guía de separación puede ser central o lateral M y XL.