Estacions de preparació de comandes mitjançant la instal·lació de canals per al guiatge de caixes o disposició d’una “platja” on els minicarrils estan amb una separació mínima entre ells, permetent que puguin lliscar per gravetat caixes de diferents dimensions. Les prestatgeries dinàmiques per a càrregues lleugeres o prestatgeries Carton Flow tenen la seva ubicació en l’expedició i preparació de comandes, així com també en punts de proveïment just a temps.

Els marcs dinàmics per picking són de fàcil muntatge i s’adapten a la majoria de fabricants de prestatgeries. Segons els requeriments de pes i tipus de caixa es determinarà la disposició de les seves guies de separació i el número de minicarrils, així com també el número de punts de suport.

Marc Carton Flow

• Aplicacions FIFO i LIFO per a la cadena de subministrament, flux d’aprovisionament i preparació de comandes.

• Aquests mòduls de fàcil muntatge s’adeqüen a l’estructura del fabricant de prestatgeries. Dóna robustesa a l’estructura, millora les rotacions de l’estoc i, per un baix cost, l’empresa disposa d’un magatzem dinàmic a un cost reduït.