Confeccionat amb rodets de plàstic o d’acer, el tipus 723, és l’equip polifacètic dins la línia de productes de moviment de càrregues lleugeres Hi-Load. Les opcions d’aplicació són quasi il·limitades. Els perfils d’acer galvanitzats asseguren una vida d’anys de treball.

Roldana per palets per a càrregues semipesades.

• Tipus 723 amb roldana d’acer, amb cargol o rebló. El muntatge és possible tant en els forats superiors com en els inferiors.

• Tipus 724 amb roldana d’acer, amb cargol o rebló. El muntatge és possible tant en els forats superiors com en els inferiors.

• El perfil del carril és d’acer galvanitzat estirat en fred amb un gruix de 2 mm. El perfil té dues línies de perforacions laterals amb altures diferents, a una distància de 25 mm. La base està proveïda d’una sèrie de forats en fila de 8,1 mm de diàmetre i a una distància de 25 mm.

• La construcció del perfil fa possible muntar roldanes de 48 mm amb cargols o reblons a separacions de 50 mm, 75 mm, 100 mm, etc.

• Es poden muntar diverses roldanes juntes en un, dos, tres o més canals. A més a més, es poden combinar amb roldanes diferents, amb o sense aleta guia lateral, d’acer o de plàstic.