POLÍTICA DE QUALITAT

DINALAGER, SL, AMB SEU CENTRAL A TERRASSA, ÉS UNA EMPRESA AMB UNA LLARGA EXPERIÈNCIA EN EL DISSENY, PRODUCCIÓ I VENDA D’ELEMENTS DE RODAMENT PER A LA INDUSTRIA I QUE TÉ COM A MISSIÓ:

DINAMITZAR LA INTRALOGÍSTICA A LES EMPRESES

AMB L’OBJECTIU DE DEMOSTRAR QUE ELS SEUS PROCESSOS I PRODUCTES COMPLEIXEN AMB ELS REQUISITS DEL CLIENT I LEGALS APLICABLES, AIXÍ COM QUE GARANTEIXEN UNA MILLORA CONTINUA DE L’EFICÀCIA DEL SEU SISTEMA DE GESTIÓ, CONSIDERA ESTRATÈGICA L’ADOPCIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT SEGONS LA NORMA ISO 9001:2015. AQUEST SISTEMA ES FONAMENTA EN ELS SEGÜENTS VALORS:

D’ACORD AMB AQUESTS VALORS, LA DIRECCIÓ ESTABLEIX COM A VISIÓ DE LA SEVA GESTIÓ:
Carles Merino i Casajuana
Gerent

Juliol de 2019