MINICARRIL CONDUCTIU ESD RODA PARTIDA

CARTON FLOW

MINICARRIL CONDUCTIU ESD RODA PARTIDA

DESCRIPCIÓ

• Xapa galvanitzada de 0,8 mm
• Longitud màxima de barra de 4.500 mm
• Pendent de lliscament del 2,5%, depenent del tipus de caixa
• Color: negre


APLICACIONS

• Lliscaments per gravetat de caixes tipus KLT, amb base nervada, amb base irregular, caixetes petites, en pendents lleus
• Comunicació entre punts de treball
• Aprovisionament de taules de muntatge
• Lliscament de materials a maquinària
• Electrònica: s’evita que les característiques tècniques dels microxips, plaques electròniques, etc., variïn o es deteriorin amb l’electricitat estàtica generada durant el seu procés de manipulació
• Automoció: s’evita la detonació de l’àcid sulfúric a causa de l’espurna elèctrica generada per l’electricitat estàtica durant el procés de transport, subministrament i/o manipulació de bateries d’automòbil • Logística: s’evita que s’enganxin unes peces plàstiques amb d’altres, d’aquells productes amb electricitat estàtica acumulada
• Laboral: millora laboral a l’evitar les descàrregues produïdes a causa de l’electricitat estàtica generada
Capacitats de càrrega, tenint en compte la flexió al punt anterior de deformació (veure taula)


P=16,5
M0001
P=16,5
0,882