MINICARRIL PER FRED (-30O C) RODA ESTÀNDARD

CARTON FLOW

MINICARRIL PER FRED (-30O C) RODA ESTÀNDARD

DESCRIPCIÓ

• Xapa galvanitzada de 0,8 mm
• Longitud màxima de barra de 4.500 mm
• Pendent de lliscament de un 3,5%, depenent del tipus de caixa
• Color: blau


APLICACIONS

• Comunicació entre punts de treball
• Aprovisionament de taules de muntatge
• Lliscament de materials a maquinària
• Ambients frigorífics amb temperatures de fins als -30º C Capacitats de càrrega, tenint en compte la flexió al punt anterior de deformació (veure taula)


P=33 P=50 P=66
M0104 M0204 M0304
P=33 P=50 P=66
0,835 0,771 0,739