MINICARRIL RODA ALETA

CARTON FLOW

MINICARRIL RODA ALETA

DESCRIPCIÓ

• Xapa galvanitzada de 0,8 mm
• Ala lateral para el guiat d’elements rígids (no per caixes de cartró --> veure guies termoplàstiques)
• Longitud màxima de barra de 4.500 mm
• Pendent de lliscament del 3,5%, depenent del tipus de caixa • Colors: groc / gris / negre
• Possibilitat de color personalitzat. Consultar


APLICACIONS

• Lliscament per gravetat de tot tipus de caixes • Comunicació entre punts de treball
• Aprovisionament de taules de muntatge
• Lliscament de materials a maquinària
• Posicionament precís de les caixes
Capacitats de càrrega, tenint en compte la flexió al punt anterior de deformació (veure taula)


P=50 P=66 P=83
M0500 M0600 M0700
M0501 M0601 M0701
M0502 M0602 -
P=50 P=66 P=83
0,775 0,742 0,703
0,775 0,742 0,703
0,775 0,742 0,703