MINICARRIL RODA RASPALL

CARTON FLOW

MINICARRIL RODA RASPALL

DESCRIPCIÓ

• Xapa galvanitzada de 0,8 mm
• Distància entre eixos de 33 mm i múltiples de 16,5 mm per a les distàncies superiors
• Longitud màxima de barra de 4.500 mm
• Pendent de lliscament del 3,5%, depenent del tipus de caixa
• Color: negre


APLICACIONS

• Lliscament per gravetat de tot tipus de caixes
• Propietats conductives. Anti electricitat estàtica ESD
• Moviment multidireccional de mercaderies en superfícies planes
• Aplicació per a zones de preparació de comandes o picking dinàmic, àrees de Carton Flow, com també transportadors o conveyors per al flux de paqueteria o caixes contenidores.
• Comunicació entre punts de treball
• Aprovisionament de taules de muntatge
• Lliscament de materials a maquinària
Capacitats de càrrega, tenint en compte la flexió al punt anterior de deformació (veure taula)


P=33
M0910
P=33
0,823