MINICARRIL RODA ESTÀNDARD

CARTON FLOW

MINICARRIL RODA ESTÀNDARD

DESCRIPCIÓ

• Xapa galvanitzada de 0,8 mm
• Distància entre eixos de 33 mm i múltiples de 16,5 mm per a
les distàncies superiors
• Longitud màxima de barra de 4.500 mm
• Pendent de lliscament del 3,5%, depenent del tipus de caixa • Colors: groc / gris / negre / vermell / blanc
• Possibilitat de color personalitzat. Consultar


APLICACIONS

• Lliscament per gravetat de tot tipus de caixes
• Comunicació entre punts de treball
• Aprovisionament de taules de muntatge
• Lliscament de materials a maquinària
Capacitats de càrrega, tenint en compte la flexió al punt anterior de deformació (veure taula)


P=33 P=50 P=66
M0100 M0200 M0300
M0101 M0201 M0301
M0102 M0202 M0302
M0103 M0203 M0303
M0105 M0205 M0305
P=33 P=50 P=66
0,823 0,763 0,733
0,823 0,763 0,733
0,823 0,763 0,733
0,823 0,763 0,733
0,823 0,763 0,733