MINICARRIL RODA PARTIDA

CARTON FLOW

MINICARRIL RODA PARTIDA

DESCRIPCIÓ

• Xapa galvanitzada de 0,8 mm
• Longitud màxima de barra de 4.500 mm
• Pendent de lliscament del 2,5%, depenent del tipus de caixa
• Color: gris
• Possibilitat de color personalitzat. Consultar


APLICACIONS

• Lliscaments per gravetat de caixes tipus KLT, amb base nervada, amb base irregular, caixetes petites, en pendents lleus • Comunicació entre punts de treball
• Aprovisionament de taules de muntatge
• Lliscaments de materials a maquinària
• Tapissos de rodament amb un contacte màxim amb les rodes Capacitats de càrrega, tenint en compte la flexió al punt anterior de deformació (veure taula)


P=16,5
M0000
P=16,5
0,834