CARRIL RODA RECOBERTA EN ACER INOXIDABLE

CARTON FLOW

CARRIL RODA RECOBERTA EN ACER INOXIDABLE

DESCRIPCIÓ

• Xapa galvanitzada de 0,8 mm
• Distància entre eixos de 33 mm i múltiples de 16,5 mm per les distàncies superiors
• Roda de Ø30 mm
• Superfície de rodament de 24 mm
• Longitud màxima de barra de 4.500 mm
• Pendent de lliscament de un 8%, depenent del tipus de caixa
• Color: inoxidable brillant


APLICACIONS

• Lliscaments per gravetat de caixes metàl·liques i elements punxants • Comunicació entre punts de treball
• Aprovisionament de taules de muntatge
• Lliscaments de materials a maquinària
• Per ser d’acer inoxidable, s’evita que “marqui” el producte al no estar oxidat
• S’evita el deteriorament de les rodes plàstiques, allargant la vida del Minicarril
• Indicada pel transport de materials tallants tals com vidre, planxes de melamina o caixes amb punxes
Capacitats de càrrega, tenint en compte la flexió al punt anterior de deformació (veure taula)


P=33 P=50 P=66
M0800 M0810 M0820
P=33 P=50 P=66
1,308 1,086 0,975