CARRIL RODA RECOBERTA EN GOMA

CARTON FLOW

CARRIL RODA RECOBERTA EN GOMA

DESCRIPCIÓ

• Xapa galvanitzada de 0,8 mm
• Distància entre eixos de 33 mm i múltiples de 16,5 mm per les distàncies superiors
• Roda de Ø30 mm
• Superfície de rodament de 24 mm
• Longitud màxima de barra de 4.500 mm
• Pendent de lliscament d’un 5%, depenent del tipus de caixa
• Color: negre


APLICACIONS

• Reducció del soroll en els lliscaments per gravetat de caixes metàl·liques amb peces sonores el seu interior
• Protecció del producte del client, no marcant-lo pel contacte directe amb la roda plàstica
• Comunicació entre punts de treball
• Aprovisionament de taules de muntatge
• Lliscaments de materials a maquinària
• Reducció lleugera de la velocitat de lliscament per gravetat Capacitats de càrrega, tenint en compte la flexió al punt anterior de deformació (veure taula)


P=33 P=50 P=66
M0850 M0860 M0870
P=33 P=50 P=66
0,832 0,769 0,737