UNIVERSAL FASTENER

CARTON FLOW

UNIVERSAL FASTENER
UNIVERSAL FASTENER
UNIVERSAL FASTENER
UNIVERSAL FASTENER
UNIVERSAL FASTENER
UNIVERSAL FASTENER

DESCRIPCIÓ


APLICACIONS

• Es pot instal·lar a la majoria de bastidors del mercat
• Es pot variar la posició horitzontal del carril amb desplaçaments laterals , sense haver de desmuntar res
• Possibilitat de subjecció amb brida de velcro o nylon, distingint-se les vies per colors
• No ocupa espai lateral un cop instal·lat als carrils. Això permet instal·lar-ne de costat, realitzant una millor ‘platja’ i millor contac- te de rodament amb el producte
• S’estalvia tota l’estructura de marc de dinàmica, aconseguint un preu inferior per la mateixa solució
• Permet igualment, variar lleugerament la inclinació del prestatge, apujant o baixant els bastidors posterior o frontal respectivament • Pot arribar a suportar fins a 350 Kg. per clip. Això representa fins a 700 Kg. en una via amb dues barres de carril
• Muntatge ràpid, aconseguint menors temps d’operari d’instal- lació: repercuteix en un menor cost que es tradueix a una millora econòmica de la oferta al client


UF1 UF2 G UF
AF004 AF005 AF006
UF1 UF2 G UF
0,0047 0,0053 0,005