QUALITY POLICY

DINALAGER, SL JEST FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W TERRASSA, POSIADAJĄCĄ DUŻE DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU, PRODUKCJI I SPRZEDAŻY ELEMENTÓW TOCZNYCH DLA PRZEMYSŁU. NASZA MISJA POLEGA NA:

PROJEKTOWANIE, PRODUKCJA I SPRZEDAŻ ELEMENTÓW TOCZNYCH DLA PRZEMYSŁU, A TAKŻE ERGONOMICZNYCH KONSTRUKCJI USPRAWNIAJĄCYCH PROCESY PRODUKCYJNE I MONTAŻOWE.

MAJĄC NA CELU WYKAZANIE, ŻE JEJ PROCESY I PRODUKTY SĄ ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI WYMAGANIAMI KLIENTÓW I PRAWNYMI, A TAKŻE ZAGWARANTOWANIE CIĄGŁEGO DOSKONALENIA SKUTECZNOŚCI SWOJEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA, UWAŻA PRZYJĘCIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORMY ISO 9001:2015 ZA STRATEGICZNE. SYSTEM TEN OPARTY JEST NA NASTĘPUJĄCYCH WARTOŚCIACH: ZGODNIE Z TYMI WARTOŚCIAMI KIEROWNICTWO FIRMY WYZNACZA WIZJĘ DLA SWOJEGO ZARZĄDZANIA: Carles Merino i Casajuana
CEO