TOOL

CARTON FLOW

TOOL
TOOL

OPIS

• Dostosowane do potrzeb narzędzie ułatwiające ewentualną zmianę koła w szynie.