Visita Virtual
Contactes
Ubicació
c/ de l'Aire, 3
08227 Terrassa (Barcelona - UE)
Correu electrònic
dinalager@dinalager.com
Segueix-nos a

Lean ManufacturingGestión visual

Gestió VisualEina

La gestió visual és una eina al Lean Manufacturing que implica l'ús d'elements visuals per comunicar informació de manera clara i ràpida, cosa que ajuda a millorar l'eficiència i la productivitat.

Taulers de planificació per mostrar el progrés de la feina i l'estat de les ordres de treball.

Ús de colors i etiquetes per identificar ràpidament els materials i les eines necessàries.

Control dels estàndards i resultats de les proves de qualitat.

Senyalitzacions de seguretat

Gestión visualRendiment

Disseny personalitzat de pissarres.

Leancube d'informació 360 º

Carro d'eines

Panells de control.

Tauler d'indicadors clau de rendiment (KPI board). És una eina visual que mostra les mètriques importants per a lèxit dun negoci, departament o projecte. L'objectiu del KPI board és proporcionar una vista ràpida i fàcilment entenedora del progrés cap als objectius i les metes establertes.

Mireu també el nostre apartat VISUAL LEAN