Visita Virtual
Contactes
Ubicació
c/ de l'Aire, 3
08227 Terrassa (Barcelona - UE)
Correu electrònic
dinalager@dinalager.com
Segueix-nos a

Política de Qualitat i Medi Ambient

POLÍTICA DE CALIDAD y MEDIO AMBIENTE

https://dinalager.com

 

DINALAGER, SL, AMB SEU CENTRAL A TERRASSA, ÉS UNA EMPRESA AMB UNA LLARGA EXPERIÈNCIA EN EL DISSENY, PRODUCCIÓ I VENDA D'ELEMENTS DE RODAMENT I ESTRUCTURES LLEGEIXEN PER A LA INDÚSTRIA, I QUE TÉ COM A MISSIÓ:
APORTAR PRODUCTE, SOLUCIONS I EXPERIÈNCIA PER TAL D’INCREMENTAR EL RENDIMENT DE LA INTRALOGÍSTICA INDUSTRIAL, ACONSEGUINT MILLORES DE L’ESPAI UTILITZAT, DE PROCESSOS DE MUNTATGE I PRODUCCIÓ MES EFICIENTS I D’UN CORRECTE FLUXE INTERN DE LA MERCADERÍA.
AMB L’OBJECTIU DE DEMOSTRAR QUE ELS SEUS PROCESSOS I PRODUCTES COMPLEIXEN AMB ELS REQUISITS DEL CLIENT, DE LES PARTS INTERESSADES I ELS LEGALS APLICABLES, AIXÍ COM QUE GARANTEIXEN UNA MILLORA CONTINUA DE L’EFICÀCIA DEL SEU SISTEMA DE GESTIÓ, LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT I LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ, CONSIDERA ESTRATÈGICA L’ADOPCIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT DE QUALITAT Y MEDI AMBIENT SEGONS LES NORMES ISO 9001 I ISO 14001.

AQUEST SISTEMA ES FONAMENTA EN ELS SEGÜENTS VALORS:

- Recolzem i promovem iniciatives que ajudin a la cura i recuperació del medi ambient.
- Creiem en l’enfortiment de l’economia i la creació de treball digne.
- Donar suport a la diversitat lingüística i cultural de les persones.
- Contribuïm en programes i entitats d’ajut social, retornant a la societat una part del nostre esforç.
esfuerzo.
- Tenim cura i fem seguiment de la correcte aplicació i acompliment dels valors en els que creiem.

D’ACORD AMB AQUESTS VALORS, LA DIRECCIÓ ESTABLEIX COM A VISIÓ DE LA SEVA GESTIÓ:

- Proporcionar als clients, productes d’alta qualitat tècnica i industrial.
- Escurçar al màxim el servei al client, adaptant-nos a la casuística del mercat.
- Proporcionar al client, un producte el més personalitzat possible a les seves necessitats.
- Ser el punt de referència del mercat, amb personalitat pròpia i diferenciada com a marca de garantia.
- Ser una empresa sostenible i responsable